Curatele, bewind of mentorschap aanvragen

De volgende personen of instellingen kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen:

 • de betrokkene zelf;
 • de partner van de betrokkene;
 • familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
 • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is;
 • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
 • sinds 1 januari 2014 kunnen instellingen die de betrokkene verzorgen of begeleiden ook curatele, bewindvoering en mentorschap aanvragen.

Vereiste documenten

U heeft een formulier nodig voor het aanvragen of wijzigen van curatele, bewind of mentorschap. Op het formulier staat welke stukken u mee moet sturen. U stuurt het formulier naar de rechtbank in uw regio.

Kosten curatele, bewind of mentorschap aanvragen

U betaalt griffierecht voor de behandeling van uw verzoek om curatele, bewind of mentorschap. De overheid bepaalt de hoogte van het griffierecht.
Die hoogte kan jaarlijks op 1 januari worden aangepast.

Bewind en mentorschap tegelijk aanvragen

U kunt bewind en mentorschap tegelijk aanvragen. U kunt ook eerst bewind en later mentorschap aanvragen of andersom. Het is niet mogelijk om naast curatele ook bewind of mentorschap aan te vragen. Wel kunt u curatele wijzigen in bewind en/of mentorschap en andersom. Voor een wijziging moet de aanvrager naar de kantonrechter.

Bewindvoering aanvragen

De procedure

De procedure wordt of door uzelf/hulpverlener of door de bewindvoerder opgestart.

Door wie aan te vragen

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad bloedverwanten kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn bijvoorbeeld ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. In bijzondere gevallen kunnen derden via de officier van justitie een verzoek indienen. Dit is mogelijk als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bewindenburo begeleidt de aanvraag en dient  deze in bij de kantonrechter na ontvangst van alle stukken.

Vereiste documenten

 • ID-kaart of paspoort
 • Aanvraagformulier
 • Een medische verklaring/onderbouwing
 • Instemmingsverklaring van direct betrokken familie
 • Bereidverklaring bewindvoerder

Inkomensbeheer aanvragen

De procedure

De bewindvoerder stelt de volmacht en overeenkomst samen aan de hand van van een geldig ID-bewijs.

Door wie aan te vragen

Door uzelf en/of een hulpverlener in samenwerking met rechthebbende.

Vereiste documenten

 • Geldige ID-kaart of paspoort
 • Volmacht + overeenkomst

Download formulieren

Drupal theme by Kiwi Themes.